bijbelstudie

Genesis / Bereisjiet

De Tora bevat vijf boeken. De Hebreeuwse naam voor het eerste boek is Bereisjiet (בְּרֵאשִׁ֖ית). Het is ook het eerste woord in Genesis en de naam voor de eerste parasja (Toragedeelte van de week). Bereisjiet betekent ‘in het begin’.

De naam Genesis komt van de Septuagint, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Genesis betekent ‘oorsprong’; het eerste boek van de Bijbel kunnen we dan ook ‘het boek van de oorsprong’ noemen.

Genesis beschrijft de oorsprong van alles: de oorsprong van het universum, de oorsprong van de mens, de oorsprong van de natie Israël.

Als we de eerste parasja uit het boek Genesis bestuderen, leren we veel over God, maar nog meer over onszelf. Omdat dit het verhaal van onze oorsprong is, helpt het ons om onze bestemming te vinden.

Video afspelen

 

Noach (5781)

Video afspelen

 

Toldot (5781)

Video afspelen

 

Vajislach (5781)

Video afspelen

 

Vajigasj (5781)

Video afspelen

 

Toldot (5783) 

Video afspelen

 

Vajeera (5781) 

Video afspelen

 

Toldot (5782)

Video afspelen

 

Miskets (5781)

Video afspelen

 

Vajechi (5781)

Video afspelen

 

Vajislach (5783)

Exodus / Sjemot

Sjemot (שְׁמוֹת֙) is het tweede boek van de Tora. Sjemot betekent ‘namen’. Wij kennen het boek als ‘Exodus’. Dat komt van de Septuagint; de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. In het Grieks heet dit boek namelijk ‘Exodus Aigyptou’ wat ‘vertrek uit Egypte’ betekent.

In Exodus lezen we hoe de kinderen van Israël in Egypte tot slaaf zijn gemaakt. Het lijkt erop dat de God van hun voorvaderen hen vergeten is. Maar God is Zijn beloften niet vergeten. Hij brengt een verlosser, Mozes, die hen op wonderbaarlijke manier uit Egypte leidt. Verder lezen we over de Tora die gegeven werd, over de bouw van het gouden kalf en over de bouw van de Misjkan, de Tabernakel.

Video afspelen over sjemot

 

Va’eera (5781)

Video afspelen over sjemot

 

Ki Tisa (5780)

Video afspelen over sjemot

 

Tetsavè (5782)

Video afspelen over sjemot

 

Tetsavè (5783)

Video afspelen over sjemot

 

Vajeera (5781) 

Video afspelen over sjemot

 

Teroema (5782)

Video afspelen over sjemot

 

Teroema (5783)

Video afspelen over sjemot

Ki Tisa (5783)

Leviticus / Vajikra

De Hebreeuwse naam voor het derde boek van de Tora is Vajikra (וַיִּקְרָ֖א). Dat betekent ‘en Hij riep’. Het boek wordt ook ‘Tora kohanim’, de priesterwet, genoemd

De naam Leviticus komt van de Griekse Septuagint. In het begin van het boek worden de instructies over de korbanot (offers) gegeven. Verder lezen we over wat rein      en onrein is, wat koosjer (geschikt) is om te eten en over de vastgestelde tijden. Er staan wetten voor de priesters in, maar ook morele en rituele wetten.

Video afspelen

 

Sjemini (5780)

Video afspelen

 

Behar (5780)

Video afspelen

 

Tzav : Gebied (5782)

Video afspelen

 

Vajikra  (5783)

Video afspelen

 

Acharei mot / Kedoesjien  (5783)

Video afspelen

 

Acharei Mot & Kedosjiem  (5780) 

Video afspelen

 

Parel uit de Haftara  Sjemini (5781) 

Video afspelen

Verbetering: In de studie werd per vergissing het woordje אף als ‘ach’ uitgesproken. Dit is uiteraard ‘af’. 

Bechoekotai (5782)

Video afspelen

 

Sjemini   (5783)

Video afspelen

 

Behar-Bechoekotai (5783)

Numeri / Bamidbar

Bamidbar (בְּמִדְבַּ֥ר) is de naam van het vierde boek van de Tora. Bamidbar betekent ‘in de wildernis’. De naam Numeri is afgeleid van de Griekse Septuagint.

Het boek vertelt het verhaal van Israëls tocht door de woestijn op weg naar het beloofde Land en hoe God Zijn intrek nam in de Misjkan (Tabernakel). Het volk wordt geteld en er worden voorbereidingen getroffen. Helaas ontstaat er veel geklaag en zijn er die in opstand komen tegen Mozes en Aäron. Velen worden door God gedood. We lezen ook over de verspieders die uit worden gestuurd toen het volk bij het beloofde Land aankwam en het veertig jaar dwalen in de woestijn. Op het einde van het boek staat het volk in de vlakten van Moab klaar om de Jordaan over te steken.

Video afspelen

 

 Bamidbar (5780)

Video afspelen

 

Naso (5780) (5780) 

Video afspelen

 

Sjelach (5780)

Video afspelen

 

Balak (5871)

Video afspelen

 

Parels uit de Haftara matot/Masie (5781)

Video afspelen

 

Naso (5782)

Video afspelen

 

Pinchas (5782)

Video afspelen

 

Beha’alotcha (5783)

Video afspelen

 

Choekat  (5870)

Video afspelen

 

Sjelach (5781)

Video afspelen

 

B’midbar (5782)

Video afspelen

 

Beha’alotcha (5782)

Video afspelen

 

B’midbar (5783)

Video afspelen

 

Sjelach (5783)

Deuteronomium / Devariem

Het laatste boek van de Tora heet Devarim (דְּבָרִ֗ים). Devarim betekent ‘woorden’. Wij kennen het boek als Deuteronomium. Deze naam komt van de Griekse Septuagint.

In Deuteronomium staan drie preken die Mozes gaf voordat ze het beloofde Land binnengingen. Eerst lezen we over de veertig jaar in de woestijn en de aansporing om de geboden van de Tora te volgen. Vervolgens worden de Israëlieten eraan herinnerd om God trouw te blijven en niet achter vreemde goden aan te gaan. En tenslotte wordt Israël getroost met de zekerheid dat, zelfs al zijn ze ontrouw en worden ze uit het Land verbannen, er steeds terugkeer mogelijk is indien ze tesjoeva doen (tot inkeer komen).

Video afspelen over Deuteronomium

 

Devariem (5780)

Video afspelen over Deuteronomium

 

Ki Tetse (5780)

Video afspelen over Deuteronomium

 

Sjofitiem (5872)

Video afspelen over Deuteronomium

 

Ki Tavo (5873)

Video afspelen over Deuteronomium

 

Ekèv (5780)  

Video afspelen over Deuteronomium

 

Ha’azienoe  (5870)

Video afspelen over Deuteronomium

 

Sjofitiem  (5873)

VISIE

Video afspelen

 

 Wie zijn we ?

Video afspelen

 

De SYNAGOGE

Video afspelen

 

Dresscode  

Video afspelen

 

Waarom SJABBAT vierern ? 

Video afspelen

 

De hoofdbedekking van de man

VARIA

 

 Maak kennis met het Messiaans Jodendom (5780) 

 

Het lied van Mozes & het lied van het Lam (5780) 

 

De Joodse Jesjoea onthuld (5780) 

 

“Hij zal U dopen met de Heilige Geest en met Vuur”  (5781) 

 

“Het Overblijfsel”  (5781) 

Video afspelen

 

Komt er iets goed uit iets kwaad ? “Juda & Tamar”  (5782) 

 

De Tora van Israël (5780) 

 

De Mondelinge leer of wet (5780) 

 

Kun je deze plaag die ‘Corona’ heet, stoppen? (5780) 

 

Inleiding in Pirke Avot (5781) 

 

Gemeenschap & Verbond  (5781)  

Video afspelen

“De Mondelinge leer”- ‘De Misjna’  (5782)  

Door Rabbi Bernstein

De ingrediënten van een Tsaddiek

Video afspelen

 

Deel 1 (bijbehorende PP in pdf)

 

Video afspelen

 

Deel 3 (bijbehorende PP in pdf)

 

Video afspelen

 

Deel 5 (bijbehorende PP in pdf)

 

Video afspelen

 

Deel 2

 

Video afspelen

 

Deel 4 (bijbehorende PP in pdf)

 

Video afspelen

 

Deel 6 (bijbehorende PP in pdf)

 

Anoe ma'aminiem / Wij geloven

Video afspelen

 

Deel 1 : Introductie

 

Video afspelen

 

Deel 3 : Jesjoea’s vervulling van de                     Tora.

Video afspelen

 

Deel 5 : Jesjoea en de Proesjiem

 

Video afspelen

 

Deel 7 : Wat is Tora ?

 

Video afspelen

 

Deel 9 : Joodse Halacha

 

Video afspelen

Deel 11 : Wat maakt ons tot een                            succesvolle Sjlichiem ? 

 

Video afspelen

Deel 2 : Jesoeja de beloofde                 Mashiach van Israël

Video afspelen

 

Deel 4 : Een stukje geschiedenis

 

Video afspelen

 

Deel 6 : Masjiach : God of mens ?

 

Video afspelen

 

Deel 8 : Masjiach : Talmoed & Chazal

 

Video afspelen

 

Deel 10 : Wie zijn de Sjlichiem ?

 

Video afspelen

 

Deel 12 : De komst bespoedigen

 

Moadim / Feesten

Poerim

Video afspelen

 

Two  by Two – In The Attribute Of The ‘Mem’  (Purim 5782

 

Poerim: verborgen of juist niet? (5781) 

Pèsach

 

“Voorbereiden op Pèsach – Weg met de chameets ” (5781) 

 

Jesjoea in Pèsach (5780) 

Video afspelen

 

Pèsach en de hei (5782) – (power point

 

“De Vier Zonen” – (Seedèr) Pèsach. -Welke ben jij ? (5781) 

Video afspelen

 

       “Van Ramses naar Soekot”           Peasch Conferentie  (5782) 

Sjavoe'ot

 

Nacht van de bruid/Sjavoe’ot  (5781)  

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet (5780)   

Video afspelen

 

Van Eroesien naar Kidoesien (5783)   

deel beet

 

Nacht van de bruid/Sjavoe’ot  (5781)  

Video afspelen

 

Gods cijferspelletje  (5783)  

deel  alèf

Jom Kipoer

 

Ben je een wegenbouwer?      (5780)      

Video afspelen

Hoor je het geluid van de Sjofar? (5780)  

Maand Eloel (voorbereiding op       Jom Teroea – Jom Kipoer)

Rosj Hasjana

 

Kroon de Koning vandaag ! (5782) 

Video afspelen

 

Achdoet  / Eénheid ! (5784) (Deel 1)

 

Achdoet  / Eénheid ! (5784) (Deel 2)

error: Content is protected !!