bijbelstudie

Genesis / Bereisjiet

De Tora bevat vijf boeken. De Hebreeuwse naam voor het eerste boek is Bereisjiet (בְּרֵאשִׁ֖ית). Het is ook het eerste woord in Genesis en de naam voor de eerste parasja (Toragedeelte van de week). Bereisjiet betekent ‘in het begin’.

De naam Genesis komt van de Septuagint, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Genesis betekent ‘oorsprong’; het eerste boek van de Bijbel kunnen we dan ook ‘het boek van de oorsprong’ noemen.

Genesis beschrijft de oorsprong van alles:

  • de oorsprong van het universum
  • de oorsprong van de mens
  • de oorsprong van de natie Israël

Als we de eerste parasja uit het boek Genesis bestuderen, leren we veel over God, maar nog meer over onszelf. Omdat dit het verhaal van onze oorsprong is, helpt het ons om onze bestemming te vinden.

Exodus / Sjemot

Sjemot (שְׁמוֹת֙) is het tweede boek van de Tora. Sjemot betekent ‘namen’. Wij kennen het boek als ‘Exodus’. Dat komt van de Septuagint; de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. In het Grieks heet dit boek namelijk ‘Exodus Aigyptou’ wat ‘vertrek uit Egypte’ betekent.

 

 

In Exodus lezen we hoe de kinderen van Israël in Egypte tot slaaf zijn gemaakt. Het lijkt erop dat de God van hun voorvaderen hen vergeten is. Maar God is Zijn beloften niet vergeten. Hij brengt een verlosser, Mozes, die hen op wonderbaarlijke manier uit Egypte leidt. Verder lezen we over de Tora die gegeven werd, over de bouw van het gouden kalf en over de bouw van de Misjkan, de Tabernakel.

Leviticus / Vajikra

De Hebreeuwse naam voor het derde boek van de Tora is Vajikra (וַיִּקְרָ֖א). Dat betekent ‘en Hij riep’. Het boek wordt ook ‘Tora kohanim’, de priesterwet, genoemd

 

 

De naam Leviticus komt van de Griekse Septuagint. In het begin van het boek worden de instructies over de korbanot (offers) gegeven. Verder lezen we over wat rein en onrein is, wat koosjer (geschikt) is om te eten en over de vastgestelde tijden. Er staan wetten voor de priesters in, maar ook morele en rituele wetten.

Numeri / Bamidbar

Bamidbar (בְּמִדְבַּ֥ר) is de naam van het vierde boek van de Tora. Bamidbar betekent ‘in de wildernis’. De naam Numeri is afgeleid van de Griekse Septuagint.

 

Het boek vertelt het verhaal van Israëls tocht door de woestijn op weg naar het beloofde Land en hoe God Zijn intrek nam in de Misjkan (Tabernakel). Het volk wordt geteld en er worden voorbereidingen getroffen. Helaas ontstaat er veel geklaag en zijn er die in opstand komen tegen Mozes en Aäron. Velen worden door God gedood. We lezen ook over de verspieders die uit worden gestuurd toen het volk bij het beloofde Land aankwam en het veertig jaar dwalen in de woestijn. Op het einde van het boek staat het volk in de vlakten van Moab klaar om de Jordaan over te steken.

Deuteronomium / Devariem

Het laatste boek van de Tora heet Devarim (דְּבָרִ֗ים). Devarim betekent ‘woorden’. Wij kennen het boek als Deuteronomium. Deze naam komt van de Griekse Septuagint.

 

In Deuteronomium staan drie preken die Mozes gaf voordat ze het beloofde Land binnengingen. Eerst lezen we over de veertig jaar in de woestijn en de aansporing om de geboden van de Tora te volgen. Vervolgens worden de Israëlieten eraan herinnerd om God trouw te blijven en niet achter vreemde goden aan te gaan. En tenslotte wordt Israël getroost met de zekerheid dat, zelfs al zijn ze ontrouw en worden ze uit het Land verbannen, er steeds terugkeer mogelijk is indien ze tesjoeva doen (tot inkeer komen).

VARIA

 

 Maak kennis met het Messiaans Jodendom (5780) 

 

Het lied van Mozes & het lied van het Lam (5780) 

 

De Joodse Jesjoea onthuld (5780) 

 

“Hij zal U dopen met de Heilige Geest en met Vuur”  (5781) 

 

“Het Overblijfsel”  (5781) 

Video afspelen

 

Komt er iets goed uit iets kwaad ? “Juda & Tamar”  (5782) 

 

De Tora van Israël (5780) 

 

De Mondelinge leer of wet (5780) 

 

Kun je deze plaag die ‘Corona’ heet, stoppen? (5780) 

 

Inleiding in Pirke Avot (5781) 

 

Gemeenschap & Verbond  (5781)  

Moadim / Feesten

 

Jesjoea in Pèsach (5780) 

 

 Hoor je het geluid van de Sjofar? (5780) 

 

“Voorbereiden op Pèsach – Weg met de chameets ” (5781) 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet (5780) 

 

Nacht van de bruid/Sjavoe’ot  (5781) 

 

Ben je een wegenbouwer?      (5780)    

 

Poerim: verborgen of juist niet? (5781) 

 

“De Vier Zonen” – (Seedèr) Pèsach. -Welke ben jij ? (5781) 

 

Nacht van de bruid/Sjavoe’ot  (5781) 

 

Kroon de Koning vandaag ! (5782)

Het Evangelie van Mattheüs. Door mora (lerares) Dina (5782)

Onderstaande studies bestaan uit een audio bestand met bijbehorende pdf.

Video afspelen

 

Het Evangelie van Matteüs.   Les 1 : Inleiding

Video afspelen