visie 1

Wat geloven wij?

HaSjem (God)

– HaSjem is Één en er is geen ander. Hij is de Eerste en de Laatste en niets is aan Hem gelijk.
– Het Sjema (Hoor, Israël) is de hoeksteen van ons geloof en alle 613 geboden zijn daarin inbegrepen.

Israël

– Ahavat Israël (de liefde voor Israël) is ons fundament. We geloven dat ahavat hazoelat (naastenliefde) en het redden van een ziel van Israël dient tot de redding van het gehele huis van Israël.
– De terugkeer van de Anoesiem (gedwongen bekeerlingen) naar het land Israël en naar authentiek Messiaans geloof is onderdeel van de redding van heel Israël.
– Het is de rol van de Messiaanse Joden om het licht in de wereld te verspreiden, een licht voor de heidenen te zijn door de gelovigen te brengen in de verbonden van Israël en naar het ultieme licht, de Messias.

De Messias

– Jesjoea (Jezus’ Hebreeuwse naam) uit Nazareth is de beloofde Joodse Messias over Wie gesproken is door Mozes en de Profeten van Israël.
– De Messias vertegenwoordigt een jechida (eenheid) met Israël en iedere poging om Jesjoea van Zijn Joodse volk te scheiden, wordt als antisemitisme beschouwd.

De verbonden

– De Tora (de vijf boeken van Mozes) is Gods liefdesbrief aan het Joodse volk, een bindende ketoeba (huwelijksakte) totdat de hemelen en de aarde voorbijgaan.
– De gelovigen uit de volken zijn uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de verbonden van Israël, wat zichtbaar zal worden in hun levenswandel en hun toewijding aan HaSjem, de Messias en het Joodse volk.
– Vanaf Abraham is er een masorèt (mondelinge overlevering/onderwijs) doorgegeven aan Israël via Mozes, de Profeten en de leraren van Israël.
– Er is een unieke roeping en rol voor de Messiaans Joodse gelovigen en de gelovigen uit de volken om samen mee te bouwen aan het Koninkrijk van HaSjem.

De verlossing

– Om onze Messias in ere te herstellen in Sion, moeten we Zijn Naam heiligen door terug te keren naar een authentiek Messiaans Joods kader.
– We kunnen de terugkomst van de Messias bespoedigen of vertragen op basis van onze acties, gehoorzaamheid aan de geboden en onze dagelijkse wandel met God.

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
error: Content is protected !!